Loading...

Plaisance: Wendy, 35 An, Kasiet Eroinn Valer Rs. 4,7 Million Dan Kapot Ki Finn Met Andan So Parti Intime

Li ti kwar li finn trouv enn bon astuce pou fer ladrog rant dan pey. Wendy Fidele Magoro, enn profeser dan sud-afrik ki ena 35 an, inn disimul eroinn valer marsan Rs. 4,7 million dan so parti intim.

Malgre sa, bann ofisie brigad antidrog ek Anti-Narcotics Section ek lisien renifler departman la douann Milan ti pe vey li. Zot inn intersepte madam la Mardi le 14 Mars laeropor Plaisance. Zot inn fouy li ek inn dekouver bann prezervatif ki ti ena 316.5 gram eroinn dan so parti intim.

Par laswit, trwa sispe finn arete dan sa exersis controlled delivery la a Mahebourg Merkredi aswar le 15 Mars. Madam la ek trwa sispe la zot an detansyon.

Loading...

Comments

comments