Loading...

[Video] Lenor: Enn Video Kot 5 Dimoun Fer Lapes Ilegal Avek File Pe Fer Buzz

Se enn video ki pe sirkile lo rezo socio ek ki pe fer buzz depi yer, Merkredi le 15 Mars. Nou trouv 5 zom, ki pe trap enn file lapes ek piez bann ti pwason, lo regar inpwisan bann dimoun ki ti prezan.

Guet video par l’express:

Nou lo enn laplaz dan lenor. Nou fer zot rapel ki a Moris, lapes avek file li interdit, sof bann saki ena permi pou lapes lasen, ek sa si li pou enn peryod done.

Loading...

Comments

comments