Loading...

Dan Enn Lopital: Enn Dokter Filme Bann Nurse Ek Doktoresse Kan Zot Pe Baigne

Sa zafer la finn sok boukou dimoun. Enn medsin, ki afekte dan enn lopital rezsional, finn akize pou filme bann fam ki travay dan sa etablisman la kan zot ti anba douss. Sa zafer la finn eklate Merkredi le 22 Mars, kan enn doktoress finn trouv sa aksyon la.

Li pa ti atann pou trouv enn portab an mod ‘anrezistreman’, kan li ti pe pran so douss dan lasal lopital. Laparey la ti disimule dan enn trouss. Soke, doktoress la inn inform administrasyon. Lapolis finn mande sur plas imediatman. Zot inn koumans dout enn medsin ki travay dan mem etablisman.

Dapre informasyon ki finn gengne, sa pa so premie viktim sa, enn anplwaye etablisman la dir an anonima. “Nou gengn per, akoz nou pa kone komien fam ankor li finn filme anba douss ek ki linn fer avek sa bann video la. Nou espere ki lapolis fer so travay pli vit posib pou rekuper bann video la ek anpes zot difuse lo internet. Nou tromatize me osi ek surtou revolte apre ki dokter la pe ankor travay laba san oken problem.

Aveux

Dapre enn sours bien informe, medsin la finn, dan enn premie tan, nie ki li proprieter sa telefonn la. Apre ki finn poz li boukou kesyon ek osi apre ki finn inform li ki pou anvway sa Cybercrime Unit, li finn aksepte. So bann pros inn vinn soutenir li ek inn prezant zot bann exkuz doktoress la. Malgre sa, viktim la inn fer enn ‘lantre’ dan Diary Book lapolis, kom enn mezur prekosyon.

Nou finn aprann ki medsin la pou transfer biento, apre ki lanket pou pe fer touzour. Defimedia finn, a plizir repriz, esay gengn versyon des faits avek sispe la, me san oken sikse.

Dapre enn prepoze minister la sante, si tou sa alegasyon la avere, bann sanksyon pou pran kont sa prezume perver la.

Loading...

Comments

comments