Loading...

[Exclusive] Flacq: Aisha, Mama Enn Tipti Tifi, “Li Piege Mo Mari Akoz Zalouzi Ek Azordi Mo Anvi Swiside”

Aisha, ki ena 23 ans ek marye avek Ziad, inn apros nou azordi, Zedi le 20 Avril, pou rakont mezavantir ki finn bouskil so lavi net. Li dir nou ki enn denome Shameera (nom fiktif) inn piez so mari Ziad pou ki li dormi avek li zis akoz Aisha ek Ziad ti pe viv extra bien ansam. Lir so zistwar…

Aisha dir nou avek boukou lapenn: “Mo mama enn tifi 3 an. Mo mari li drogue ek fum gandia. Linn trayir mwa azordi pou Shameera, ki enn madam marye ek ti ena rol avek mo mari. Deryer mo ledo zot al pansiona. Shameera inn fer mo mari rant dan sa piez la akoz li ti zalou nou couple.”

Apre enn letan, Ziad inn kit so madam pou al ress avek Shameera, ki finn kit so mari osi. Azordi, nou viktim Aisha bizin loue lakaz ek travay bien dur pou li kapav nouri so tipti tifi. Li bon nou kone ki Ziad inn abandonn tou, mem so ti zanfan. Apre tou sa bann evenman la, Aisha gengn bann tandans swisider.

“Shameera bizin kone ki linn met later dan mo manze. Dimin sa kapav vir lo li. Shameera ti pe sorti avek plizir zom ek so rol pa ti bon. Li mo vwazinn ek mo pa ti atann li fer sa avek mo mari. Mo temwin enn video kot mo trouv li fer enn felasyon dan bor laplaz avek enn zom inkonu,” Aisha rakonte.

Nou viktim dir ki li swiv tretman kot enn sikolog aprer tou sa problem la. So tipti tifi inn tromatize. Li pa kapav dormi dan aswar ek li fer boukou kosman. “Li azite ek li pa rod al lekol. So papa depi kan li ti tipti ti pe drogue ek kan li ti pe vinn lakaz li ti pe bat mwa,” Aisha dir.

So tipti tifi inn viv dan la freyer tout long so lavi. Azordi, Aisha bizin pran tou responsabilite depi ki so mari inn separe avek li.

Loading...

Comments

comments