Loading...

Jimmy Mahadeo “Reena inn rod agress mwa avek enn kouto ek inn pik li lo so likou par aksidan”

Finn gengn 2 nouvo indis dan lanket lo meurtre Reena Rungloll, ki ti arive an Oktob 2016. CID Moka inn prosed a plizir interpelasyon.

Eski nou pe diriz nou ver enn nouvo epizod dan sa lanket la ? Kouma pe ale, kapav dir oui. Criminal Investigation Division Moka, mene par inspekter Cowlessur, inn prosed a larestasyon 6 nouvo sispe sa de dernie semen la. Sispe Yohan Barclay finn arete ankor enn fwa.

Bann anketer an prezans bann nouvo eleman ki antour sirkonstans sa meurtre la. Dapre bann indis, lapolis inn prosed a 5 nouvo arestasyon. Se trwa abitan Bois Cheri Road, ek enn abitan Goodlands. Lapolis pe soupsonn enn konplo. Pou ena bann rebondisman dan sa zafer la. Kote CID Moka, pa finn gengn boukou informasyon.

Reena Rungloll, ki ena 34 an, finn touye par so aman Jimmy Amlesh Mahadeo. Dapre sispe la, se akoz enn diskisyon ki finn mal tourne. Le 31 Oktob 2016, zen fam la ti avek so aman kan li finn gengn enn SMS. Enn diskisyon inn eklate ek, dapre Jimmy Amlesh Mahadeo, Reena Rungloll inn pran enn kouto ek inn esay agress li. Jimmy inn rod defann ek par sa fason la mem ki kouto la finn koup so metress so likou. Ti enn aksidan, li dir.

Prezume meurtrie la inn rakonte avek tou detay kouma li finn debarass kadav la. “Mo finn al dan enn karo ki trouv dan Trianon. Mo finn netway terin la apre mo finn fouy enn trou pre trwa pie. Monn plas lekor la andan, monn kouver li avek enn larou, vie feray ek lerb. Monn fer enn lapriyer apre monn bril lekor la,” li ti explike.

Loading...

Comments

comments