Loading...

Anse La Raie: Rina, 15 An “Li finn anlev mo uniform ek inn koumans anbras mwa partou lo mo lekor avan fer sex avek mwa”

Rina ek so ser inn gengn enn gran sok. Saki zot ti pe doute inn ariv sa mem. Enn ekografi revele ki sa kolezyenn 15 an la ansint trwa moua. Kouma zot pou anons sa nouvel la avek zot paran? Sa pou fer enn skandal dan zot lafami. Rina pou oblize abandonn so letid. Me sa zen tifi la retrouv li fas a enn gran problem. Kan li finn aprann ki li ansint, papa sa zanfan la – 15 an pli gran ki tifi la – inn koup tou kontak avek li.

Foto Ilistrasyon.

Lindi le 8 Mai, Rina ek so ser inn al stasyon lapolis zot lokalite. Se an prezans ofisie Kunteeram depi Child Development Unit (CDU) ki sa kolezyenn la inn divulgue idantite papa so zanfan ki pou ne an Novam a bann polisie.

Rina rakonte ki linn fer konesans Amit Kumar S, enn sofer ki ena 30 an ek abit Triolet a traver rezo sosio Facebook an moua Juillet 2016.

Se a partir la mem ki zot inn koumans fer kamarad. Li rakonte dan mem moua, Amit inn vinn pran li lekol apre so bann klas dan so loto. Ek li azoute ki li pa rapel ni mark ek ni plak numero veyikil li ti vini. “Li finn amen mwa laplaz publik Anse La Raie. Nou finn pran plas lo banket deryer dan loto. Li finn anlev mo bann vetman ek inn koumans anbras mwa partou lo mo lekor avan gengn relasyon sexuel avek mwa.”

Tifi la rapel ki li ti saigne o nivo so parti intim ek linn resanti bann douler dan vant. Li kontinie dir ki deziem fwa zot inn gengn relasyon sexuel, zen zom la pa ti met proteksyon ek zot inn fer sa mem plas sa lane la le 12 Avril.

Apre trwa moua, li realize ki li pa finn gengn so bann reg. Li finn rakont sa so kopin. Tou le de finn al dan enn farmasi a Grand-Baie pou enn test grosess. Zot finn aprann ki rezilta la positif, li dir, ek so kopin finn disparet sa zour la. Li finn koup tou kontak avek li.

Zen zom la finn arete dan lapre-midi Mardi le 8 Mai ek finn kondwir stasyon lapolis Grand-Gaube. Li finn plase an detansyon. Enn akizasyon provizwar ‘Sexual intercourse with female under 16’ finn retenir kont li dan lakour Mapou Zedi le 11 Mai. Lanket mene sou soupervizion ASP Angéline.

Loading...

Comments

comments