Loading...

Insolit: Zot Eskort Enn Prizonie Avek So Kalson Bese

Enn sen ki pa kokass ditou finn deroule divan lakour Flacq azordi, Mardi le 16 Mai. Enn detenu finn sorti depi twalet avek so pantalon desann ek finn rekondwir dan veyikil lapolis.

Sa zom la, dapre informasyon nou finn gengne, inn refuz pou less laport ouver kan li ti dan twalet. Bann polisie inn bizin fer fas enn detenu araze ek zot pa finn ena lot swa ki pou ramen li, lamwatie nu, dan zot veyikil.

Dapre inspekter Shiva Coothen depi Police Press Office, se enn prosedir normal pou exiz enn detenu pou pa ferm laport kan li al twalet, notaman pou bann rezon sekirite. “Sertin detenu rann lavi difisil ek konplik travay bann ofisie lapolis. Mo sur ki banla inn demann li pou remet so pantalon ek li pann korpere,” inspekter la indike.

Loading...

Comments

comments