Loading...

So lisien Mord Enn Ti Garson: Pa Pou Pourswiv Minist Bonn Gouvernans Sesungkur

Bon nouvel pou minist bonn gouvernans ek servis finansie. Enn garson ki ti gengn morde avek lisien Sudhir Sesungkur inn desid pou pa pourswiv li. Sa prose la finn apele lakour Moka ek enn sarz ‘allowing dog to stray’ ti retenu kont depute MSM, finn reye Merkredi le 17 Mai. Pa finn ena oken obzeksyon de la par reprezantan Directeur des poursuites publiques.

Sa zafer la remonte a 5 an de sela. Enn garson ti gengn morde par lisien depute la. Toutfwa, viktim la finn indike dan lakour ki zafer la pe tro trene ek sa pe afekte so letid. Se samem rezon ki li pa finn al de lavan avek sa.

Minist bonn gouvernans ti retenir servis Me Avinesh Dayal. Pourswit ti reprezante par Me. Yatin Varma.

Loading...

Comments

comments