Loading...

Rivière-du-Rempart: Enn Mazistrat Ek So Zimo, 6 An, Kwinse Dan Enn Lasanser Pandan 20 Minit

Ti ena enn sen panik dan enn konplex komersyal dan lenor Mardi aswar.

Pandan plis ki 20 minit, enn mazistrat ek so zimo, ki ena 6 an, finn ress bloke dan enn lasanser. Zot finn pieze ant de letaz ek premie reflex ki mama la finn gengne se pez Emergency Alarm pou solisit led. Apre li rann kont ki sa bouton irzans la pa pe travay.

Foto Ilistrasyon.

So dernie sans ti so telefonn portab. Linn telefonn so misie lo so sitiasyon. Misie la inn panike ek inn inform proprieter la deswit pou remet lasanser la an mars. Antretan, finn inform stasyon lapolis Rivière-du-Rempart.

Dan mwins ki 20 minit, finn retablir kouran ek sa mama la ek so de zanfan finn resi sorti depi lasanser la. Swit a sa insidan la, mazistra la finn fer enn depozisyon stasyon lapolis.

Loading...

Comments

comments