Loading...

Lagrip H1N1: 4 Pasian Admet Dan ICU

Lagrip pe gengn terin. 4 pasian retrouv zot aktuelman dan Intensive Care Unit, Dr Vasant Rao Gujadhur indike, Regional Health Director, pandan enn konferans depress azordi, Vandredi le 2 Juin.

Li azoute ki depi 28 Mai, nou pey inn anrezistre 40 ka lagrip H1N1. Ziska zordi, 7 personn admet dan lopital, ladan trwa dan klinik prive. Enn pasian inn gengn desarz ek 2 finn desede. Depi le 29 Mai, 79 esantiyon finn anvwaye pou fer test dan laboratwar.

“Semen dernie, nou finn anrezistre 6000 ka lagrip ek infeksyon respiratwar. Sa 4 dernie zour la, nou finn anrezistre 1000 ka par zour,” Dr Vasant Rao Gujadhur fer resortir.

Li soulinie ki liver enn sezon fre ek sek ek par konsekans, “nou prevwa ki nomb la pou ogmante ankor”. 1898 personn, li dir, finn vaksine Vandredi.

Loading...

Comments

comments