Loading...

Enn Mama Sorti Depi Enn Lanterman: “Mo Trouv Mo Garson Pandi Dan Salon”

Rosemay R., 65 an, enn mama ki finn akable. Thienaud, so garson ki ena 31 an, finn donn li lamor par pandezon landimin fet de mer.

Se kan li finn retourne depi funeray enn pros, le 29 Mai, ki lafami sa zen zom la inn fer sa dekouvert makab la. “Theinaud ti ena bann problem ladrog,” so mama konfie. Li finn fer so letid ziska Certificate of Primary Education (CPE). Apre linn koumans fer bann ti travay, avan rant travay dan enn lizinn.

Theinaud inn grandi dan enn atmosfer pezib dan enn vilaz ki trouv dan louest. Li ti pe viv avek so trwa frer ek so ser. Li pa ti kontan sorti, ni al danse ni fer fet kouma lezot zenes so laz. Li ti prefer guet televizion ek enn match football.

“Zafer avek lapolis”

Me tou inn sanze kan sa zen zom la inn vinn mazer. “Li finn koumans move frekantasyon ek koumans gengn zafer avek lapolis. 5 an desela, li ti menas so anplwaye avek enn sab. Li ti arete ek inn tradwir divan lazistis,” so mama rakonte.

Li ti anvi ki so garson aret detrir li mem avek ladrog ek Rosemay inn plas li dan enn sant. “Li finn aksepte swiv enn terapi ki finn dure pandan plizir semen. Li ti anvi sorti depi dan ladrog.”

Loading...

Comments

comments

Get more stuff like this
in your inbox

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.