Loading...

Donn Nou Sa Zen Zom La So Nom Konple Ek Nou Pou Rekonpans Zot

Enn madam inn apros nou azordi, Lindi le 19 Juin, pou demann nou led ek led lepep osi. Li dir nou ki li bizin rant an kontak avek sa zen zom (foto anba). Li pann donn ase presizyon kifer me li dir nou ki se bien inportan ek ed li pli vit posib.

Ala zen zom la so foto:

Si zot konn sa zom la ek konn so nom ek ladress, anvway nou enn mesaz lo nou paz ofisiel РNews Kreol oubien anvway so nom konple lo whatsapp lo 58840928. Zot mem kapav anvway enn mesaz lo sa numero la.

Si zot informasyon presi ek bon, nou promet zot enn ti rekonpans. Mersi pou zot led. Zot mem kapav met enn komanter anba si zot konn li ek nou pou rant an kontak avek zot.

Loading...

Comments

comments

Get more stuff like this
in your inbox

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.