Loading...

Li Guet So Mama Papa Laguer: Kareshma, 14 An, Met Pandi Lo Pie Goyav Avek Enn Chale

Dram dan lest. Kareshma (nom fiktif), enn zen tifi 14 an, inn met fin a so bann zour par pandezon, Samdi aswar, deryer so lakaz. Li finn komet ireparab par pandezon ek linn servi enn chale pou fer sa apre ki li finn temwin enn banal diskisyon ant so papa ek so mama. So natur sansib ek emotiv, sa kolezyenn la pa finn suport sa diskisyon la.

Se ver 21hr ki papa adolesant la inn fer sa dekouvert makab la. “Monn trouv mo zanfan pandi lo enn pie goyaz ki trouv deryer nou lakaz. Monn tout swit alert mo madam ki finn galoupe pou vini ek nou finn koup chale la,” sa papa akable avek douler explike. Enn tigit letan apre, zot finn kondwir zen tifi la a lopital Flacq, me kouma li finn arive, bann personel inn konstat so dese.

Dan lakaz Kareshma, nou trouv tristes ek inkonpreansyon lo vizaz bann manb lafami.

Mama Kareshma inkonsolab ek li ti asiz divan depouy so tifi. “Mo tifi inn kit nou inn ale tro zen. Li ti ena enn long lavi divan li,” li pa p aret dir avek larm dan lizie. Li explike ki dernie fwa ki linn trouv so tifi, li ti paret dan enn tristes bien profon.

Bann pros ek kamarad inn rann li enn dernie omaz a sa kolezyenn la. So bann kamarad klas ti egalman prezan. “Mo touzour pa kwar ki li finn ale dan sa maniyer trazik la,” enn parmi so bann kamarad dir, ki touzour dan sok.

Loading...

Comments

comments