Loading...

[Video] Aksidan Spektakiler Sorèze: Zot Pou Etone Kan Zot Pou Kone Dan Ki Bez Sa 2 Fam La Inn Pase

Enn loto inn fer enn sorti derout lo M1 a Sorèze ver 15hr azordi, Samdi le 24 Juin. Li finn terminn so kours dan enn kanivo so 4 larou dan ler.

Aksidan la finn prodwir lo otorout direksyon Port-Louis.

Erezman, pa finn ena oken blese. Dapre informasyon nou finn gengne, 2 fam ti dan loto la.

Video:

Sirkilasyon larout ti pertube enn tigit apre sa aksidan la. Ziska ler, nou pa konn sirkonstans sa sorti derout la. Lapolis inn ouver enn lanket.

Loading...

Comments

comments