Loading...

Flacq: Ziska Televizyon Osi Zot Pe Kokin Ek Sasi Dan Stasyon Lapolis

Finn ena enn vol anekdotik ki finn prodwir dan stasyon lapolis Flacq de semen desela. Bann voler inn rantre ek zot inn pran televizyon ki ti laba avan sove.

Enmn lanket finn ouver pou rod bann voler la. Bann polisie sa stasyon lapolis la plaigner ek dir ki zot nepli ena distraksyon aster.

Loading...

Comments

comments