Loading...

[Video] Malgre Lapli Ek Freser, Zot Tou Solider Pou Tipti Amy

Malgre lapli ek freser, zot ti boukou ki finn reponn prezan pou lamars lapriyer ki finn organize Dimans le 9 Juillet pou tipti Amy, ki finn gengn leucémie.

Lamars la inn koumanse divan basilique St-Hélene pou answit termine par enn seremoni dan legliz St-Therèse.

Video:

Bann manb lafami ek tou saki ti amen zot supor ti la pou prie pou tipti Amy, ki aktuelman dan La Reunion pou so tretman. Inside News finn prezant nou inpe zimaz sa evenman la ki ti plin avek emosyon.

Loading...

Comments

comments