Loading...

[Video] Sega: Bann Tifi Loreto Mahebourg Montre Kiltir Nou Ti Zil Moris

Sega fer fierte nou ti zil Moris. Ek partou kot nou ale, nou tann enn ti sega pe tape. Kan nou al laplaz, nou tann ravann la sone ek bann ti fam pe danse avek nou bann segatie anba pie filao ki mari zoli pou guete. Mem zafer, se bann tifi kolez Loreto Mahebourg ki finn prezerv sa kiltir la. Ek sa fer nou enn gran plezir montre zot video la.

Video:

Kouma zot inn trouve lo video la, bann zelev la fer fierte nou ti zil. Ena pe sante, ena pe danse ek ena pe bat ravann pou amize kreol ansam. Pa blie nou pena relizion ek kou tou nou KREOL.

Sa video la montre kouma nou zenes solid ek bizin kontinie parey. Se sa nou ti zil. Se sa nou ti zil Moris kot zot tou enn sel lepep ek enn sel nasyon. Nou bizin uni tou letan ek pa kre divizyon. Big Respect!

Partaz sa si zot dakor avek nou.

Loading...

Comments

comments