Loading...

[Video] Vwasi Vre Vizaz Showkutally: Yer Li Ti Frer Avek Xavier, Azordi Li Menas Pou Touy Li

Vis premie minist ek minist lozman ek later, Showkutally Soodhun, inn profer bann menas demor a lankont Xavier Duval pandan enn fonksyon ki finn organize a lokazyon fet Eid yer.

Li dir ki si so bodyguard ti donn li revolver, li ti pou touy Xavier. So bann propo inn fer enn vag a traver lil Moris ek boukou dimoun inn mekontan avek sa.

Saki pli drol, Showkutally ti dir ki Xavier kouma enn frer avek li paski linn fer boukou zafer pou so zanfan. Ek saki inn fer boukou pou so zanfan, Showkutally dir ki li pou touzour rekonesan anver li ziska li mor. Pa antan enn polisitsyen me antan enn sitwayin ou mem humain

Video:

Azordi, Showkutally inn montre so doub vizaz ek inn montre ki li enn vre politisyen ek manter. Ki zot panse lo sa lepep? Zot pa kwar inn ariv ler pou arete vot bann gran palto ek nou met bann nouvo sitwayon pou kontrol nou pey. Ena boukou ki anvi travay pou lepep ek nonpli bez kass kouma nou bann minist pe fer.

Nou pey pe derive ek koule mam. Pran kont.

Loading...

Comments

comments