Loading...

[Insolite] Trianon: Aksidan Fatal Ant Enn Cerf Ek Enn Loto

Nou finn trouv enn sen insolit azordi, Zedi le 20 Juillet, dan Trianon apre ki enn loto finn tap anplin avek enn serf, ki finn mor sur lekou. Zot kapav trouv sa dan bann foto anba.

Dapre bann informasyon preliminer nou finn gengne, sofer la dir ki sa serf la inn aparet divan li ek li pann kapav evit li. So loto finn andomaze.

Lapolis finn mande sur plas ek inn deblok larout. Kouma zot tou kone, sezon lasas fini koumanse ek nou trouv plizir serf andeor zot sase.

Ti ena enn serf ankor ki ti aparet dan bor koltar pre kot moulin ALTEO ver 10hr aswar. Nou pou trouv plizir koumsa inpe partou ek nou konsey bann otomobilist pou ress prudan.

Loading...

Comments

comments