Loading...

Pailles: Dekouvert Makab Lekor Raffick Didaur

Kadav Raffick Didaur inn retrouve dan so lakaz dan enn leta dekonpozisyon avanse mardi apremidi le 8 Aout.

Se so kouzin ki finn fer sa dekouvert makab la. Li finn atire par sa loder for ki ti pe sorti depi viktim la so lakaz.Funeray inn fer yer, Merkredi le 9 Aout.

Loading...

Comments

comments