Loading...

[Video] Zot Sou Ek Fer Vilin An Publik

Enn video pe fer letour lo rezo sosio kot nou trouv enn group zenes, aparaman laplipar bann etudian ladan, inn fini ‘nisa’ ek pe anbrase avan zot tonb anba lo koltar.

Dapre bann kritik ki finn gengne, nou trouve ki nou bann zen lil Moris fini gate. Laplipar pe rant dan lalkol, ladrog ek pe mal konport zot an publik. Ena enn zafer ki apel respe pou ou prosin.

Video:

Sa pe vinn enn difikilte pou nou bann lafors polisiyer pou kontrol zot. Nou fer enn apel a nou bann zenes aret fer vilin ek ena respe pou ou prosin an publik paski isi se pa lerop me nou ti zil Moris.

Nou dakor zot ena drwa fer li me realiz enn zafer bann zen. Zot an uniform ek an publik. Ena dimoun ki pli gran ki zot ek ena vie personn partou aster. Konport zot bien ek fer nou ti zil enn fierte.

Nou pa pe vey personn me se enn video ki pe sirkile lo Facebook. Pran kont.

Ki zot panse lo sa lepep? Kifer kan fer vilin bizin filme ek poste lo Facebook. Met enn komanter.

Loading...

Comments

comments