Loading...

[Video] La Nicolière: Zot Pou Soke Avek Dekouvert Ki Kevin Inn Fer

Surpriz dezagreab pou Kevin ek so kamarad Swaraj. Sa de Vacaossiens la finn al laba azordi, Lindi le 14 Aout, dan rezervwar La Nicolière pou dezene. Se alos ki zot inn dekouver avek sok bann kadav sa 4 serf-la ki ti pe flote dan dilo.

“Kan nou ti pe guet dilo ale, nou finn dabor trouv kadav enn sel serf dan basin-la. Me enn tigit pli lwin, nou finn trouv trwa lezot depouy serf ki ti pe flote lo rezervwar-la,” Kavin, 34 an, rakonte.

Video:

“Mo pa ti kone ki pou fer. Kot sa bann zanimo la sorti? Pa ti ena personn laba,” zen zom-la azoute. Rezon pou lakel kevin inn desid pou pran bann foto ek filme sa sen-la, afin pou prouve ki li pa pe koz manti.

Loading...

Comments

comments