Loading...

Brule Vif 3e Degre: Rekonet Dinesh Domah Gras A So Sintir Ek Soulie

So kadav ki lamwatie inn karbonize ti retrouve 3 met anba debri dan antrepo Shoprite, Dimans le 19 Novam.

Dinesh Domah, 24 an, inn konn enn lamor atros dan insandi kinn deklare Dimans le 12 Novam.

Rapor otopsi, pratike par Dr Sudesh Kumar Gungadin (CPMO) ek soumet a bann anketer, li akablan.

Zen anplwaye-la inn brule vif avan pouss so dernie souf. Kan kadav-la inn retrouve par bann eleman Special Mobile Force (SMF), li ti alonze lo so vant ek ti mekonesab.

Parti so lekor pran so latet ziska so basin ti konpletman karbonize. Se gras a so sintir ek soulie ki linn idantifie par so papa.

Lanket polisiyer mene par ACP Dip pa ankor termine. Si bann anketer evok enn court-circuit a lorizinn sa insandi-la, se enn lot ka onivo ponpie. Zot afirme ki rapor an preparasyon ek pou soumet insesaman.

Kote lafami, zot kont pou pourswiv Shoprite pou neglizans.

Loading...

 

Comments

comments