Loading...

[Video] Lopital Jeetoo: Dorine “Linn kares mo lakwis ek poz lamin lo mo kilot”

Li pa kont asiz lamin krwaze. Dorinne, 58 an, viktim atousman dan lopital Jeetoo Zedi dernie, inn fer resi so mezavantir.

Li ti pe soufer bann douler lo so lebra ek zenou, viktim-la inn desid pou al lopital Jeetoo ver ener dimatin. Li ti akonpanie avek so garson, belfi ek so ti garson.

Apre ki enn medsin inn examinn li, medsin-la inn demann li al fer enn radiografi. Radiolog-la inn demann li pou alonz lo latab. “Sa radiolog-la finn lev mo linz ek linn koumans kares mo lakwis. Apre li finn poz so lamin lo mo kilot.”

Video:

Loading...

Comments

comments