Loading...

Meteo Afzal Goodur: “Apartir 11hr letan pou sanze. Vwasi kouma ek kifer.”

Dapre Afzal Goodur so analiz, ena de pertirbasion tropikal. Enn lor pwin 18.5 sud 52.1 est. Li pa pou resi ariv nou rezion ek li pou fini disipe. Ena enn lot lor pwin 9.5 sud 78.6 est. Li ankor byin lwin avek nou ek li pa enn menas pou linstan.

Mr Meteo explike: “Byin pre avek nou ena enn bas presion lor pwin 19.6 sud 58.2 est. Nou touzour dan enn zonn imid ek instab. Avan 11hr letan pou bon me apre 11hr pou koumans ena bann formasion niaze ar bann montagn. Anplis, pou ena bann niaz ki pou forme dan lamer osi. Zot pou vinn tonb lor later.”

Afzal Goodur dir ki enn bon parti lil pou gengn lapli azordi, Merkredi le 24 Zanvie. Se bann landrwa mwatie lesid ki pou ena plis lapli. La Flora kapav ariv 100mm lapli. Rose-Belle, Nouvelle-France ek Curepipe tou trouv ladan. Pou enn lapli 1hr45 minit me globalman nou letan pou res niaze pandan enn 6hr tan.

Li konsey tou bann dimoun pran prekosion kan pou ena loraz zekler. Ek lamer pou res move avek bann vag trwa met. Dan l’ouest ek l’est vag pou 2.2 met ek lenor 1.6 met. Dan Rodrigues letan pou zeneralman bon.

Loading...

Comments

comments