Loading...

Meteo Afzal Goodur Pou Azordi Vandredi le 2 Fevrie

Afzal Goodur dir nou ankor dan enn zonn so me ena bann niaz pasazer ki pe travers lil Moris depi sud-est ziska nord-ouest. Azordi gramatin, Vandredi le 2 Fevrie, pou ena enn ti lapli lor plato santral, lesid ek lest.

Mr Meteo prevwar: “Apartir 07hr azordi, lapli pou koumans diminie ek apre 10hr letan pou fini ameliore. Soley ek saler ki pou pran plas. Ena enn posibilite enn bas presion forme ver le 5 Fevrie lor nord-ouest Moris. Ek ziska li vinn enn depresion tropikal li kapav vinn dan nou rezion le 7 Fevrie apartir Samdi ou Dimans ziska le 13 Fevrie.”

Dapre Afzal, ena enn posibilite nou koumans gengn bann gro lapli, loraz ek zekler sirtou bann lapremidi. Ena zour intansite lapli kapav pou plis. Lamer pou enn tipe move azordi avek vag dan lesid pou 2 met, lest ek lenor pou 1.7 met ek louest pou 1.3 met.

Dan Rodrigues, letan pou res niaze avek posibilite enn ti lapli tanzantan.

Loading...

Comments

comments